MIFARE® kartice ili smart kartice predstavljaju značajan iskorak u pravcu modernog poslovanja. Veliki je broj opcija koje vam MIFARE® kartica nude, mogućnost evidentiranja dolaska radnika, ograničivanje pristupa određenim delovima, objektima, prostorijama kompanije, zatim određenim uređajima kao i mnoge druge opcije.

Beskontaktne identifikacione kartice su jedan korak dalje u odnosu na klasične plastične kartice. Po spoljnim karakteristikama i tehničkim mogućnostima štampe istovetne sa plastičnim karticama, ove kartice naravno pružaju čitav niz mogućnosti postojećim i potencijalnim korisnicima. U kombinaciji sa čitačima beskontaktnih kartica, ove kartice su pogodne za više zahteve bezbednosti, kao što su :

  Sredstvo za evidentiranje prisutnosti korisnika i kontrole pristupa određenim kompanijskim objektima, prostorijama. Jedan od preduslova za poslovanje u modernom poslovnom okruženju orijentisanom ka evropskim tržištima, evidencija radnog vremena je najlakša pomoću beskontaktnih kartica.

  Za potrebe javnog prevoza, autobuskog, železničkog i drugih, beskontaktne kartice koje su  svojim izgledom usklađenem sa logom, bojama, opštim korporativnim izgledom  različitih prevozničkih preduzeća, a koriste se kao personalizovane ili obične jednokratne, višekratne, periodične i druge karte za prevoz, omogućavaju brže i jednostavnije kretanje putnika na stanicama i peronima, njihovo brže ukrcavanje, preciznije evidentiranje uz isključenje potencijalnih malverzacija.

  U uslovima gde se traži veća bezbednost, kao što je pristup bankama, korišćenje bankomata sa beskontaktnim

čitačima, sefovi, labtiketing-6oratorije, arhive, fabrike namenske industrije, kastomizovane kartice sa višim nivoima enkripcije garantuju sigurnost uz atraktivan izgled.

Umesto klasičnih ključeva za otvaranje vrata hotelskih soba, poslednjih godina sve su popularnije beskontaktne i čip kartice, koje mogu biti dizajnerski u skladu sa zahtevima hotelijera.

 

 

 

Za pristup sportskim, rekreativnim objektima, bazenima, akva parkovima, banjskim lečilištima, plastične i beskontaktne kartice su idealno rešenje zbog svojih karakteristika, otpornosti  na habanje, uticaj vlage, vode, postojanosti boja na UV zračenje. Za korisnike usluga, kao i zaposlene se mogu pripremiti različiti dizajni, radi lakšeg vizuelnog identifikovanja, a po želji se mogu pripremiti posebne kartice za učesnike sportskih događanja koji se organizuju u okviru sportsko-rekreativnog objekta.slike

  Muzeji, galerije, pozorišta, operske kuće mogu izdavati sezonske i povlašćene kartice (VIP), koje omogućavaju pristup loži, balkonu, a uz odgovarajuću aplikaciju, moguće je obezbediti rezervacije.

MIFARE® tehnologija je 13.56 MHz tehnologija (ISO 14443) koja se koristi u proizvodnji različitih memorijskih kartica i čitača za svakodnevnu upotrebu. Ova tehnologija se često naziva i Smart Card tehnologija. Opseg očitavanja Mifare® beskontaktnih kartica je od 2,5 cm do 10 cm (1.0” do 3,9”). Standardna Mifare® kartica ima fabrički programiran 32-bitni serijski broj.

Memorija MIFARE® kartice je podeljena na sektore i blokove. Kartica 1K ima 16 sektora za skladištenje podataka od kojih se prvi sektor uglavnom koristi kao direktorijum za ostatak kartice, a 15 preostalih sektora su korisniku na raspolaganju za upis različitih podataka. S toga se na karticu može upisati 15 različitih aplikacija, a one mogu biti izolovane i zaštićene jedna od druge upotrebom jedinstvenog ključa za svaki sektor.

Ova kartica omogućava ugradnju opcionog Contact Smart Card Chip modula, te će kartica biti u skladu sa ISO 7816 standardom. Ugradnjom magnetne trake na MIFARE® karticu postiže se uslov za ISO 7811 standard. MIFARE® tehnologija dozvoljava međusobnu autoidentifikaciju između kartice i čitača. RF prenos podataka između MIFARE® kartice i čitača je šifrovan (encrypted) dok se podaci koji se beleže na samu karticu mogu i ne moraju šifrovati, već se pristup njima može zaštititi postavljanjem odgovarajućih ključeva.